Dekorativt billede.

Tværkulturelle sommerlejre SYD 

Kristne, tværkulturelle lejre er et tilbud til nydanskere om, at være med i et godt fællesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende. På lejrene får alle mulighed for at få større kendskab til kristendom.   Sommerlejren er en familielejr, tilrettelagt med aktiviteter for alle aldersgrupper. Der er deltagere fra 20-25 forskellige nationaliteter.    På disse lejre oplever vi et utroligt godt…

Årsrapport FTC 2020

v/ Peter Marius Sode Jensen Herlige ting i din højre hånd* Det har på mange måder været et specielt år præget af corona. Meget er blevet anderledes en normalt. Meget er blevet aflyst. Nye ting skulle læres. Tålmodigheden har været inde i en stejl læringskurve. Forskellige udmeldinger skulle tolkes og udmøntes i nogenlunde enighed. Meget…