Ribe stift har mange boende som oprindeligt kommer fra forskellige lande i Østeuropa. Flere landsogne har ca. 10% af. Det er en stadig udfordring at få god kontakt og opbygget relationer. Det er både med integration for øje, men også at de kan tage del i kirkelige aktiviteter. Vi arbejder hele tiden på at opsamle viden om dette område.
Så hvad ved vi?

  • Østeuropæere er lige så forskellige som vesteuropæere alt efter hvilket land de kommer fra.
  • De er præget af at være tidligere kommunistiske lande som en del af Sovjetunionen. Men det opløstes for ca. 30 år siden og mange som er i Danmark er født herefter eller kan kun svagt huske hvordan det var.
  • De fleste kommer i første omgang for at arbejde og tjene penge i forventning om at vende tilbage til deres hjemland. Derfor ”glemmer” mange af dem at det er vigtigt at lære dansk. Efter flere år opdager de at Danmark er et dejligt land. De har måske fået deres kæreste eller ægtefælle med til Danmark og det kan der heldigvis komme børn ud af. Når det sker så ændres deres behov og i mange tilfælde deres ønske om at blive i Danmark. Og så skal de først for alvor i gang med at lære dansk, da det er vejen til uddannelse og måske et bedre job. Det har vist sig at være svært at opbygge kontakt og relation i den første fase af deres liv i Danmark, men lidt nemmere i den senere fase. Sproget er virkelig en nøgle for integration i Danmark og vores mulighed for kontakt med dem.
  • Mange af dem er præget af den ortodokse eller katolske tradition. Dvs. at ritualer, liturgier og gejstlige er noget som lægges meget vægt på Derfor kan det være fremmedgørende for dem at komme til den danske højmesse. Dertil kommer at de gejstlige og lærde især i den ortodokse tradition problematiserer det med at tage del i andre kirkelige traditioner, da Gudsmødet sker gennem de på ret vis udførte ritualer.
  • Der gælder noget alment menneskeligt, som vi kender det fra det øvrige arbejde med flygtninge og immigranter.
    Kendskab kan føre til naboskab. Naboskab kan føre til fællesskab. Fællesskab kan føre til følgeskab. Følgeskab kan føre til venskab. Og venskab kan føre til noget helt fantastisk. Så derfor er det væsentlig at vi stadig arbejder på at forøge vores kendskab.

Kontakt os gerne med viden eller for at få mere info og sparing i dette arbejde.