Billedet viser en cirkel med mange mennesker. På billedet er et overlay med blå og her på står Indkaldelse til årsmøde i FTC.

Indkaldelse til årsmøde tirsdag den 5. september 2023 kl. 09.30 i Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø

 

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af styregruppens beretning for 2022 ved styregruppens formand, sognepræst Poul Erik Kammersgaard og ved stiftspræst for FTC, Peter Sode Jensen

3. Forelæggelse af regnskab for 2022

4. Valg af medlem til styregruppen. Styregruppen foreslår Tom Eriksen (nuværende kasserer for FTC)

5. Eventuelt

 

Alle er velkomne til at deltage i mødet!

Alle folkekirkemedlemmer, som bor i Ribe Stift, har stemmeret.

 

På vegne af styregruppen for FTC

Poul Erik Kammersgaard

formand for styregruppen

Fortuna Alle 61, 6705 Esbjerg Ø Mobil 30 12 55 46, e-mail peka@km.dk www.ftc-ribestift.dk