Dekorativt billede.

Kristne, tværkulturelle lejre er et tilbud til nydanskere om, at være med i et godt fællesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende. På lejrene får alle mulighed for at få større kendskab til kristendom.  

Sommerlejren er en familielejr, tilrettelagt med aktiviteter for alle aldersgrupper. Der er deltagere fra 20-25 forskellige nationaliteter.   

På disse lejre oplever vi et utroligt godt fællesskab på tværs af etnisk, kulturel og religiøs baggrund. Det er næsten som et levende puslespil, hvor brikkerne – eller lejrdeltagerne – finder deres plads i fællesskabet og danner et farvestrålende billede med mange nuancer. Hver enkelt er værdifuld for helheden, og har noget at give de andre.  

På lejren løser man også forskellige praktiske opgaver sammen. Det er medvirkende til, at man lærer hinanden at kende, og at man får snakket med hinanden. Der bliver skabt relationer, og mange finder nye venner.   

Sommerlejrene er meget populære og altid fyldt op med 150 – 170 deltagere, hvoraf der er omkring 30 frivillige medarbejdere. En stor del af disse engagerede frivillige medarbejdere har været med på samtlige lejre siden 2013. Det er ganske enkelt fordi, det er givende at være en del af dette multikulturelle fællesskab, og det er værdifuldt, at skabe disse muligheder, for at asylansøgere og nydanskere kan få denne indholdsrige ferieuge. Vi modtager økonomisk hjælp fra mange sider, hvilket giver mulighed for at holde deltagerbetalingen på et minimum, så alle har råd til at være med.     

Lejrenes program er meget alsidigt tilrettelagt. 

Formiddagene starter med en fællessamling, med sang og drama som optakt til bibelundervisning, inddelt i aldersgrupper. 

To eftermiddage er der valgfrie aktiviteter, kreative værksteder og sport, mulighed for at lære dansk eller deltage i studiegrupper med familierelaterede emner. 

En eftermiddag er der udflugt med medbragt kaffe/te og kage.  

På festaftenen underholder deltagerne hinanden med optræden fra deres hjemlande. Derefter går vi i samlet trop til kirken, hvor der er gudstjeneste og lystænding. Dette er noget, som mange af deltagerne har betegnet som lejrenes højdepunkt.  

Der har været afholdt kristne, tværkulturelle sommerlejre i Syddanmark siden 2013. En ansat i Luthersk Mission fik ideen og inspirationen fra Vestjylland, hvor man i mange år havde afholdt tværkulturelle lejre.  

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift, Kolding International Congregation og Indre Mission blev inviteret med i arbejdsfællesskabet, og har siden da arrangeret lejre for flygtninge og indvandrere.  

I år afvikles lejren på Luthersk Missions Efterskole i Løgumkloster den 12. – 16. juli.   

 

Skribent: Else Wiwe 

 

Denne artikel er udgivet i Kvaglund Kirkes Kirkeblad, august-oktober 2021. Kirkebladet kan læses her.