Kvinder møder kvinder står opstillet foran det internationale hus ved Kvaglund Kirke efter de har modtaget integrationsprisen.

International Kvindeklub “Kvinder Møder Kvinder” vandt den 22. dec. 2021 Esbjerg Kommunes Integrationspris. En stor pris, som vi virkelig kan være stolte af ifølge Inger Nielsen, som er frivillig i kvindeklubben. Hun mener, at “Kvindeklubben skaber bro og bindeled mellem mennesker i Kvaglund – på tværs af gader og kultur. Ja, det er et fyrtårn, der lyser op, og hjælper kvinder på deres livsvej”. 

MENNESKET I CENTRUM 

Anne Marie Jensen, der nominerede Kvindeklubben til integrationsprisen, fortæller, at “når jeg ser Inge Skjølstrup, som står for Kvindeklubben, og alle de andre frivillige i aktion, så bliver jeg så berørt, fordi det er ligeværd. Der er en enormt stor åbenhed og imødekommenhed, hvor det at være menneske er i centrum”. Anne Marie har selv været med i Kvindeklubben som frivillig, og har haft stor glæde af, at se, hvordan relationerne er i fokus. “Alle der kommer i Kvindeklubben, bliver set som værdifulde og betydningsfulde, ja det er et helt unikt fællesskab, som er værd at se hen imod, når det kommer til integration” mener Anne Marie Jensen. 

NYSGERRIGHED I HØJSÆDE  

Inger Nielsen fortæller, at når vi tænker på de mange forskellige verdensbilleder der findes, så kan vi tænke på en diamant. “Vi ved, en diamant er smuk. Men vi ved også, at en diamant bliver smukkere, jo mere vi sliber og drejer den. Dvs. jo flere facetter og synspunkter, vi får øje på, jo skønnere bliver vores forståelse af verden”. Anne Marie Jensen supplerer “vi har så mange forskellige odds for at være mennesker, men ind i det kan vi give hinanden så meget. Så hvis vi lader være med at have fokus på forskellen, men derimod har fokus på interessen og åbenheden for hinanden, så når vi utroligt langt”. 

Vi må altså lade forsvaret falde og interessen leve for at fællesskabet og forståelsen kan vokse. Og det er noget, som ikke kun kan ske i Kvindeklubben. Det kan ske alle steder, hvor vi tør træde ud i relation til mennesker, og tør være nysgerrige. Derfor må målet for os alle være at turde forblive nysgerrige, for kun på den måde kan vi bidrage til, at Kvaglund bliver et fyrtårn, der stråler med et næstekærlighedslys. 

 

Skrevet af: Cecilie Haahr Lodahl, studiepraktikant i FTC 

OM INTEGRATIONSPRISEN 

Hvert år uddeler Esbjerg Kommune en integrationspris med en præmie på 10.000 kroner. 

Vinderen vælges ud fra deres bidrag til bl.a. at skabe god mulighed for, at mennesker kan mødes på tværs af forskellige kulturer og religioner, samt skabe god mulighed for integration. 

Vindere af Esbjerg Kommunes Integrationspris: 

2015: Frivilliggruppen under Dansk Flygtningehjælp i Ribe 

2016: Mosaikken, det multietniske aktivitetshus for ældre 

2018: Somalisk Forening 

2019: Prisen blev delt mellem VVS-firmaet Carl W. Reis og Nice Hair 

2020: Aflyst pga. Corona 

2021: Kvinder møder Kvinder 

OM INTERNATIONAL KVINDEKLUB 

Det sker hver onsdag kl. 14-17 i huset bag Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18. 

Det er for alle kvinder uanset alder, kultur, tro eller baggrund. Det er et fællesskab med hyggelige aktiviteter, madlavning, fokus på at lære dansk og at lære hinandens traditioner og kultur at kende. Og kvindeklubben afholdes af Kvaglund Kirke og Folkekirken Tværkulturelle Center (FTC). 

Læs mere under inspiration.
Eller kontakt Inge Skjølstrup på tlf. 30 54 10 66. 

Denne artikel er udkommet i Kvaglund Kirkes kirkeblad Maj-Juli 2022. Du finder flere artikler på Kvaglund Kirkes hjemmeside.