Rødding

Lige nu


85 flygtninge er kommet til Rødding by i løbet af de sidste to år. Til Jels er der kommet 17,  til Skodborg 13 – alle er mere eller mindre forbundet med aktiviteterne i Rødding. Både de og vi har brug for tillid og tryghed i vores liv – den vigtigste base for medborgerskab. De fleste danskere lægger vægt på at være gode samfundsborgere, der bidrager til at byen og dens fællesskab fungerer, både i små og store sammenhænge. Vi tror på, at samfundet er os. Det er ikke bedre, end det vi gør det til, ikke bedre end vi selv er. Hvis de nyankomne skal blive de gode medborgere, vi drømmer om, skal vi tage dem ved hånden og vise dem, hvad vi mener og hvordan det fungerer.

Rødding er et levende bevis på, at denne holdning lever i bedste velgående. De fleste syriske familier – og enkeltpersoner - har nu en dansk kontaktfamilie. Der har været et utal af arrangementer, som alle har betydet, at de nye borgere har følt sig velkomne. Det har først og fremmest betydet, at der er skabt en atmosfære af gensidig tillid og hjælpsomhed.


Venligboerne


Venligboerne – flygtningehjælp er en gruppe af frivillige, der betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration. Vi ser mødet med de  nye medborgere som en mulighed for at få tilført en ekstra glæde og indsigt i livet. Vi har tre nøglesætninger:


 1. Vær venlig i mødet med andre
 2. Vær nysgerrig når du møder mennesker, der er forskellige fra dig
 3. Mød forskellighed med respekt.


Vi er ikke partipolitiske, vi er kun optaget af den ene, altoverskyggende ambition: Vi vil have det bedste frem i os alle sammen. Og det kan man, hvis man beslutter sig for det.


Ovenstående tekst er skrevet af Merete Bonde-Pilegaard, stifteren af Venligboerne, og står på alle lokale facebooksider. I Rødding er der nu 338 medlemmer på facebooksiden og ca. 20 på en mailliste (tilmeld jer ved henvendelse til Birgit Brink Lorenz, 21 19 14 10). I Rødding har Venligboerne et overordentligt fint samarbejde med Røde Kors, som har den forenings-struktur. 


Projekter


Det har været karakteristisk for indsatsen i Rødding, at den er båret af mange aktører.

Venligboerne mødtes første gang i august 2015. Der blev etableret et samarbejde med Røde Kors og der blev nedsat en koordinator til at sørge for kontaktfamilier til alle flygtninge. Også mange andre aktiviteter er udgået herfra:


 • Ugentlig strikkeklub, der foregår på skift i deltagernes hjem. Efter 1½ år udskiftet med
 • Sykursus, som vi får lov at holde i Fagskolens flotte lokaler
 • Kørselshjælp
 • Fragt af møbler m.m. som foræres væk
 • I sommerhalvåret gåture ’GåDansk’ med fokus på sprog og samvær
 • Et halvår med en pop-up butik
 • Sponsorater til musikundervisning og efterskoleophold
 • KlaverundervisningRødding Friskole begyndte august 2016 med et projektforløb for de ældste klasser med overemnet ”Flygtninge”. Det førte til opfindsomme og sjove arrangementer af alle slags. Den gratis pop-up gratis-butik blev startet af friskoleelever – altid med kaffe og kage selvfølgelig. Der var bålaften, fodboldturnering og hyggeaften. Kagebagningseftermiddag for de unge – hvor forældrene blev inviteret til at komme og spise kagerne. Der var to filmeftermiddage, en i samarbejde med biografen, en i privat regi. Som tak arrangerede syrerne en kagebod til Friskolens julebasar og samlede 900 kr. ind til skolen.


Lokalafdelingen af Røde Kors sørger for sprogcafe to gange om ugen, her skabes god kontakt og opbygges meget sprog. Også et stort spise-sammen arrangement  sørgede Røde Kors for – og Aktivitetshuset lagde lokaler til. Til den store Landsindsamling i oktober deltog flere flygtninge som indsamlere – nogle af dem havde fået flybilletten til Danmark betalt af Røde Kors.


Den frie Fagskole har to gange lagt lokale  til et Venligbo-møde mellem flygtninge og danskere.


Frimenigheden har budt ind med særlige invitationer til de 9 læsninger og en meget vellykket St. Hans aften.


Gram Slot bød ind med invitationer til den store Asylballet fra Den Kongelige Ballet – og højskolen sørgede for kørsel.


Rødding Højskole inviterede til stor og festlig åben dag med mange workshops. Det blev måske især for de unge en meget betydningsfuld oplevelse.


Svømme-,  gymnastik- og idrætsforeninger har været enestående. De har løbende taget de unge flygtninge ind på holdene, så de så hurtigt som muligt kunne gå til en fritidsaktivitet. Det har krævet samarbejde og koordinering, men alle har ydet en stor og hjertevarm indsats.


Mange private har bidraget med at forære møbler, cykler, tøj, legetøj m.m. til flygtningene. En del har kørt ekstra ture, p.g.a. ungeaftener i Vejen, tandlæge, lægebesøg, møbelflytning eller andet.


Røddingcentret har været meget åbent og har skabt praktik- og arbejdspladser. Andre er fulgt efter, så der efterhånden er flere praktikpladser i byen. Også de første arbejdspladser er etableret i ABC. De er helt afgørende, fordi arbejde er nøglen til den selvstændighed og uafhængighed, som alle ønsker.


De handlende i Rødding har været utrolig hjælpsomme. Synsprøver og briller kræver særlig hjælp, når sproget ikke er med. Sportsudstyr er vigtigt, og i sportsforretningen ved de heldigvis, hvilket udstyr de forskellige hold kræver – og tager sig tid til at formidle det.


Et ægtepar, der bor meget smukt, synes de bør dele det med andre, og har tre gange inviteret alle flygtninge og kontaktfamilier ud på deres smukke ejendom. To gange som adventsarrangement, hvor vi har lavet juledekorationer, og en gang med madkurv for at nyde de nyudsprungne bøge.


Rotary og Y’s mens Club har inviteret os til at fortælle og har venligt støttet forskellige formål.


Nordslesvigske kvinders forening har doneret 10.000 til et sykursus, som vi begyndte i januar. Vi er både syrere og danskere, så vi skaber kulturudveksling og mulighed for at tale dansk.


Og så er der alle de små venlige handlinger og ord, som bare gør livet bedre og nemmere, når det føles tungt, svært og ensomt at have mistet alt og være strandet et nyt og ukendt sted, hvor man savner sin familie, sine venner, sit hjem og især hele forståelsen af den sammenhæng, man er i.  Men går man ned i byen, er der smilende og hjælpsomme mennesker. Mange danskere har oplevet den samme imødekommenhed på udlandsrejser og ved, at netop det indtryk bærer man med sig som et stærkt billede af landet. Hvor dejligt, at vi kan give det videre, når nu verden kommer til os.


I dag er der så mange, der taler et forståeligt dansk, at syrerne kan fungere som tolke for hinanden. Når en ny familie flytter til byen, får de besøg af både syrere og danskere. Vi kan ikke bare byde velkommen, men også fortælle om alle de fantastiske muligheder, der er i Rødding – og om, hvor godt og trygt her er at bo.


I samarbejde med Haveselskabet er der dannet et udvalg, Multi-kulti haver i Vejen kommune, som arbejder for at skabe haver for syrere og danskere. Haveselskabet er et almennyttigt selskab, og har indsamlet 20.000 kr blandt deres medlemmer og lægger selv 20.000 kr oveni, så vi har en fin startkapital. Tanken er, at der skal oprettes haver i de byer, hvor der er danske frivillige til at starte projektet. Haverne er primært tænkt som muligheder for kulturel og sproglig udveksling, en slags udendørs café, hvor vi kan mødes om en fælles interesse og udveksle haveglæde og viden. Forhåbentlig bliver det også til fælles måltider, hvor vi kan nyde de friske afgrøder. Vi er nu begyndt i Bække og i Rødding, og det tegner vældig fint.


Jo mere vi rækker ud, des mere modtager vi, des mere forstår vi, des mere kan vi sammen. Finder vi en bedre opskrift på at bygge et frugtbart og velfungerende samfund?


Og fremtiden? Der er plads til meget mere godt samarbejde. Der kunne være caféeftermiddage, spise-sammen arrangementer, kaffedrikning, udflugter m.m. Det behøver ikke være stort, også alle små initiativer bidrager til fælles tryghed og trivsel.


Verden er kommet til os, og vi skal tage godt imod. En sidegevinst er, at man lærer sin by og dens borgere at kende fra en ny og meget givende vinkel. Tænk, at der findes så mange vidunderlige, åbne og hjælpsomme mennesker lige rundt om hjørnet.


D. 7. april 2017

Birgit Brink Lorenz

Tlf. +45 2119 1410

OM OS


Vi har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Vi arbejder med det Tværkulturelle i hele Ribe sitft og ønsker du/I hjælp til opstart af et Tværkulturelt arbejde er du/I velkommen til at kontakte os.


God fornøjelse med det Tværkulturelle arbejde.

KONTAKT HOVEDKONTORET


Kvaglund Kirke Esbjerg

Kvaglundparken 18

6705 Esbjerg Ø


T. +45 8140 3039

E.  info@ftc-ribestift.dk

W. www.ftc-ribestift.dk

Send sikker e-mail til Stiftpræst

Copyright 2012 - 2016 FTC, Ribestift All rights reserved