Medier

2020

Siger Filip, som taler rigtig godt dansk, og som nu har været i Danmark i godt to år. Han har deltaget i Kvaglund Kirkes Sprogcafe lige så længe. På universitetet hørte han om cafeen, begyndte at komme og har været glad for det. Det er dejligt at komme der og møde de samme mennesker og snakke dansk 

Han har også deltaget lidt i andre kursermen det er i sprogcafeen, han har lært sproget og en masse dansk kultur.  

Jeg er på besøg hos Weyni og Henok, oprindeligt fra Eritrea, naboland til Ethiopien, men nu bor de i Esbjerg. Jeg kender Henok fra den internationale mandeklub. 
Noget af det første, jeg møder, er deres datter, Harena på 9 måneder, der er ét stort smil. Harenas storebror, Faris på 2 år, er i børnehave. De er begge to født i Danmark. 

All by myself. Don’t want to be all by myself, af Céline Dion blev jeg mindet om i dag. Det er situationen lige nu for os alle. Vi har ikke ønsket det, men sidder nu helt for os selv. Hvad er det så, der er vigtigt for os? Hvem savner vi at være sammen med!  

Dem, jeg savner at have kontakt med, og få en snak med, er alle de kvinder som jeg har kender fra Kvindeklubben. Derfor har jeg ringet rundt til mange af dem og hørt, hvordan de har det 

Sat som her fortæller om hans liv i Danmark. Blandt andet så finder man ham i International Mandeklub i Kvaglund. 

2019

Hvordan har din østeuropæiske nabo det?

Det var temaet for en inspirationsaften i Bjerringbro, hvor over 70 mennesker var samlet til at møde og høre fra østeuropæiske migranter og medborgere fra lokalområdet.

Den væsentligste årsag bag folkekirkens faldende medlemsprocent er indvandringen. Kirkens største udfordring er, at den er ved at blive et fællesskab primært for dem, som har dansk oprindelse. Bør kirken ikke fortsat være hele folkets kirke?...... BEMÆRK: Artikeln kræver et abonnement hos for at læse.

Efter 6½ år som stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift, er det tid til nye opgaver. Jeg er taknemlig for min tid i Kvaglund Kirke, hvor jeg har lært meget, og hvor jeg har fået lov til at være med i videreudviklingen af det tværkulturelle arbejde ud fra kirken og ud i hele Ribe Stift.....

Præsten var lidt utryg ved de nye udlændinge, der var kommet til sognet, og som hun aldrig så. Kun hvis hun stod op midt om natten, når udlændingene, primært rumænere, var på vej ud på gårdene for at fodre og malke eller på vej rundt til postkasserne for at dele aviser ud.

Landmanden vidste godt, hvor de arbejdede, men han kendte dem ikke. Han sad også i menighedsrådet, og præsten og menighedsrådet besluttede for sammen med foreningerne i Egvad Sogn at række hånden ud til sognets 41 udlændinge uden dansk statsborgerskab (primært østeuropæere). De inviterede til en række arrangementer under titlen ”Kend din nabo”.

Virkeligheden er også kommet til Kvaglund, og Kvaglund kirke. Igennem mange år har Kvaglund kirke arbejdet på at nå ud til alle mennesker uanset om man er født i Danmark eller et andet sted i verden. Kvaglund kirke arbejder meget bevidst på at gøre ordene fra Mattæus kapitel 25 vers 35-36 til virkelighed. Hayedehs historie.

Vi oplever dagligt her i Kvaglund kirke, at mennesker fra den store verden kommer og bliver en del af kirkens fællesskab. Vi har en ung mand, som er begyndt i praktik her i kirken. I øjeblikket har han sit hjem i asylcenteret i Hviding. Han vil gerne fortælle om hvorfor han er i Danmark, og hvorfor han har søgt asyl i Danmark.

Sprogcafeen er en af vores meget få muligheder for at lære dansk 

Sådan siger Elena og Adrian fra Rumænien, et ungt par som har været I Danmark I tre år. De har kun lært meget lidt dansk, fordi de har arbejdet rigtig meget, men også fordi danskerne alt for ofte slår over i engelsk. 
Først ville de hjem igen, men nu vil de gerne blive her, måske for altid. De kan godt lide systemet i Danmark, og de har derfor brug for at lære dansk. De er helt klar over at sproget, Danmarks historie og kultur er vigtige ting at lære, for at de kan integrere sig. 

I Kvindeklubben holder vi 2 fester om året, hvor vi inviterer alle kvinder og børn til at komme og være med. Kvinderne inviterer deres veninder med, og alt i alt kommer der omkring 60 kvinder og 40 børn.
Kvinderne kommer med mad fra deres hjemlande. Alle kommer i deres festtøj. Pigerne får deres fineste kjoler på, og jeg kan se i deres øjne, at de glæder sig. 

Efter 6½ år som stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift, er det tid til nye opgaver. Jeg er taknemlig for min tid i Kvaglund kirke, hvor jeg har lært meget, og hvor jeg har fået lov til at være med i videreudviklingen af det tværkulturelle arbejde ud fra kirken og ud i hele Ribe Stift. Tak til alle lønnede og ulønnede medarbejdere i Kvaglund kirkes mange aktiviteter. Nu er jeg blevet sognepræst i Zions kirke og har fået helt nye opgaver der. 

Peter Sode Jensen bliver Kvaglunds nye tværkulturelle stiftspræst.
Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Kvaglunds nye tværkulturelle præst. Peter har været konstitueret i stillingen siden før sommerferien, men er nu blevet fastansat.

2018

Vi oplever dagligt her i Kvaglund kirke, at mennesker fra den store verden kommer og bliver en del af kirkens fællesskab. Vi har en ung mand, som er begyndt i praktik her i kirken. I øjeblikket har han sit hjem i asylcenteret i Hviding. Han vil gerne fortælle om hvorfor han er i Danmark, og hvorfor han har søgt asyl i Danmark.

“Sprogcafeen er en af vores meget få muligheder for at lære dansk” Sådan siger Elena og Adrian fra Rumænien, et ungt par som har været I Danmark I tre år. De har kun lært meget lidt dansk, fordi de har arbejdet rigtig meget, men også fordi danskerne alt for ofte slår over i engelsk.

Hvordan østeuropæere inddrages i folkekirken

Den store indvandring af østeuropæere mærkes rundt i landet – særligt i sogne med meget landbrug og fiskeri. Her bor der mange fra Polen og Rumænien og derfor er vi lige nu i gang med oversættelse af materiale til disse sprog.

Efter en gudstjeneste for snart 10 år siden blev jeg spurgt, om jeg ville være frivillig i ”Kvinder møder Kvinder”. Uden rigtigt at vide, hvad det egentligt indebar, sagde jeg straks ja.

Jeg var stoppet som lærer på Markusskolen, og den ekstra tid, der nu var til rådighed, ville jeg gerne bruge på noget meningsfyldt. Samtidigt ville i gang. At være frivillig i kvindeklubben er en dejlig og spændende opgave. I årenes løb har vi frivillige mødt kvinder fra mange lande og har hørt mange forskellige livshistorier. Enkelte af kvinderne er kommet gennem alle årene, og nye møder op, hvilket gør det spændende at komme hver gang.

Virkeligheden er også kommet til Kvaglund, og Kvaglund kirke. Igennem mange år har Kvaglund kirke arbejdet på at nå ud til alle mennesker uanset om man er født i Danmark eller et andet sted i verden. Kvaglund kirke arbejder meget bevidst på at gøre ordene fra Mattæus kapitel 25 vers 35-36 til virkelighed. Hayedehs historie

Efter en gudstjeneste for snart 10 år siden blev jeg spurgt, om jeg ville være frivillig i ”Kvinder møder Kvinder”. Uden rigtigt at vide, hvad det egentligt indebar, sagde jeg straks ja.

2017

Vi har haft to praktikanter fra Sydvestjyllands Efterskole som har skrevet en artikel om det at være indvandre i Danmark. Artiklen indeholder erfaringer fra en indvandre som er blevet interviewet. Navne er ændret i artiklen for at beskytte personer.

Hevidar fra Syrien er i praktik i Kvaglund kirke og i Folkekirkens Tværkulturelle Center (FTC). Hun er specielt tilknyttet ”Kvinder møder Kvinder”, som mødes hver onsdag kl. 14 til 17. Jeg fik et hurtigt interview, før Hevidar skulle afsted for at hente en kurdisk kvinde, som skal med i kvinde-klubben for første gang.

2016

Daniel Ettrup Larsen har i MF-bladet udegivet en artikel om flygninge i folkekirken. Er fortæller han om fælleskabet og hvordan kirken fornyes. Du kan læse artiklen i MF-bladet på teologi.dk. Her finder du også mange andre spændende artikler og fortællinger.

FTC har været udsendt på Familiekanalen for 2. gang. Her fortæller Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, Misghina Abrehe og Haile Goitom om FTC.

Få fortællingen om hvad FTC er og hvordan 2 nydanskere oplever at være med til aktiviteter. Hør dem også fortælle om Kontaktfamilier og Sommerlejr.

2015

TVSYD har været med på en af vores Tværkulturelle Sommelejre. Her fortæller de om hvad man laver og hvilken forskel det gør for dem som er med på lejrene. Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen fortæller til sidst om hvorfor Folkekirken arrangerer disse lejre.

Vilslev og Hunderup Pastrat har udgivet et kirkeblad med en artikel om FTC. Her fortæller Poul Martin om oplevelser og erfaringer i FTC.

I 2015 startede der en stor flygtninge strøm som har sat gang i mange medier. På folkekirken.dk er der en artikel som fortælle om forskellige tilbud til flygtninge som folkekirken står for og her er FTC også nævnt.

Mandeklubben har i 2015 vundet aktivitetsprisen. Der har været en artikkel om dette i udfordringen Haile Poul Martin og Misghina.

På Frystuphave Efterskole havde en flok elever et skole projekt hvor de skulle udarbejde et interview og i den forbindelse har de lavet et med Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen om FTC.

2014

I Ribe stiftsnyt er der udgivet en artikel af Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen. Artiklen omhandler migrantmenigheder og fortæller om ansvaret som FTC har i og hvad fremtiden vil bringe.

OM OS


Vi har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Vi arbejder med det Tværkulturelle i hele Ribe sitft og ønsker du/I hjælp til opstart af et Tværkulturelt arbejde er du/I velkommen til at kontakte os.


God fornøjelse med det Tværkulturelle arbejde.

KONTAKT HOVEDKONTORET


Kvaglund Kirke Esbjerg

Kvaglundparken 18

6705 Esbjerg Ø


T. +45 8140 3039

E.  info@ftc-ribestift.dk

W. www.ftc-ribestift.dk

Send sikker e-mail til Stiftpræst

Copyright 2012 - 2016 FTC, Ribestift All rights reserved