Østarbejdere i sognet på landet

En lille idé til, hvordan man får kontakt med østarbejdere i et landsogn

Sognepræst Gert Nicolaisen, Vorgod og Fjelstervang kirker, har netop fortalt, at de snakkede i menighedsrådet om, hvordan de skulle få kontakt med de overraskende mange østeuropæere, der var i deres sogne. De havde set i statistikken over deres sogn, at der var flere end de regnede med. Derfor valgte de nogle landmænd ud, som de vidste havde østeuropæere ansat. De ringede ud til dem i håb om, at nogle af dem ville komme til et møde og tale om, hvad kirken kunne gøre for deres ansatte fra Østeuropa.

Overraskende nok sagde alle landmændene ja til at mødes og tage deres ansatte med, så de kunne snakke om, hvad behovene for arrangementer var og hvordan de skulle invitere til dem. Landmændene var meget positive og mente helt klart, at deres ansatte havde brug for disse tiltag.

Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det møde. Læs mere på vores hjemmeside www.ftc-ribestift.dk om ideer til, hvad man kan vælge af nye initiativer og hvordan man kommer i gang. Det være sig Middag på tværs, Sprog Café i sognet eller særlige gudstjenester på tværs af kultur. Der kommer også snart ideer til, hvordan man får kontakt med folk fra Østeuropa og inviterer dem til nye tiltag eller til de ting, der allerede er i sognet, som er relevant for disse grupper.


Venlig hilsen

Daniel Ettrup Larsen

Stiftspræst for FTC

Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe Stift

dael@km.dk - www.ftc-ribestift.dkOM OS


Vi har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Vi arbejder med det Tværkulturelle i hele Ribe sitft og ønsker du/I hjælp til opstart af et Tværkulturelt arbejde er du/I velkommen til at kontakte os.


God fornøjelse med det Tværkulturelle arbejde.

KONTAKT HOVEDKONTORET


Kvaglund Kirke Esbjerg

Kvaglundparken 18

6705 Esbjerg Ø


T. +45 8140 3039

E.  info@ftc-ribestift.dk

W. www.ftc-ribestift.dk

Send sikker e-mail til Stiftpræst

Copyright 2012 - 2016 FTC, Ribestift All rights reserved