Forklaringer


Fællesspisning/Middag på tværs

Middag på tværs er et arrangement for både danskere og nydanskere, hvor alle medbringer en ret tilsvarende familiens størrelse. Dette er gerne en spændende ret fra ens egen kultur Så spiser alle den gode mad sammen, hvorefter der vil være noget underholdning, som nogle frivillige står for. Til sidst er der en andagt, som det selvfølgelig er frivilligt at være med til.


Kontaktfamilier

En kontaktfamilie er en familie, som har tid og lyst til at åbne sit hjem for en nydansk familie med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. En kontaktfamilie tilbyder både børn og voksne i familien hjælp til selvhjælp, samvær og fælles aktiviteter. En kontaktfamilie kan både være en enkeltperson eller en hel familie. Kantaktfamilien hjælper med at skabe netværk, vænne sit til at tale dansk og finde sig til rette i det danske samfund. Eksempler på ting man gør sammen som kontaktfamilie er: at vise familien rundt i området og besøge legepladser, bibliotek osv., at hjælpe med indkøb og hvad varerne hedder på dansk, at hjælpe med at læse og forstå breve fra det offentlige, at tage på udflugter og spille spil sammen og meget mere.


Kontaktfamilier findes under mange navne og med forskellige variationer, men dette er grundprincippet.

Copyright 2012 - 2016 FTC, Ribestift All rights reserved

OM OS


Vi har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Vi arbejder med det Tværkulturelle i hele Ribe sitft og ønsker du/I hjælp til opstart af et Tværkulturelt arbejde er du/I velkommen til at kontakte os.


God fornøjelse med det Tværkulturelle arbejde.

KONTAKT HOVEDKONTORET


Kvaglund Kirke Esbjerg

Kvaglundparken 18

6705 Esbjerg Ø


T. +45 8140 3039

E.  info@ftc-ribestift.dk

W. www.ftc-ribestift.dk

Send sikker e-mail til Stiftpræst