10 personer fra forskellige nationaliteter står i ring og holder hinandens arme. På billedet står der "International Sommerlejr - 11. til 15.juli 2022."

En tværkulturel lejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fællesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende.

Sommerlejren strækker sig over 5 dage. Lejren er for voksne, med eller uden unge/børn. Hver familieenhed får som regel tildelt sit eget værelse. Der bliver lavet mad til alle hver dag, dog hjælper man hinanden med forskellige ting, fx opvask og rengøring.

Hver dag er der planlagt mange gode, spændende og givende aktiviteter, som alle deltagere forventes at deltage i. Hver dag samles man også for at lytte til, hvad Gud siger til mennesker gennem Bibelen. Alle er velkomne, uanset religiøs baggrund.

Dette års sommerlejr har temaet “Et liv med håb” og bærer særligt præg af emner som det levende håb til nutid og fremtid.

Programmet og tilmeldingen til sommerlejren finder du her på Luthersk Missions hjemmeside.

A cross-cultural camp is an offer to all new Danes to be part of a good community, where values such as respect, openness, trust and dignity are fundamental.

The summer camp extends over 5 days. The camp is for adults, with or without young people / children. Each family unit is usually assigned its own room. Food is prepared for everyone every day, however, you help each other with different things, such as washing dishes and cleaning.

Every day, many good, exciting, and rewarding activities are planned that all participants are expected to participate in. Every day, people also gather to listen to what God says to people through the Bible. Everyone is welcome, regardless of religious background.

This year’s summer camp has the theme “A life with hope” and is particularly marked by topics such as the living hope for the present and the future.

The program and registration for the summer camp can be found here on the Lutheran Mission’s website.