Mette k. Bjelskou

Det tværkulturelle arbejde

Formål: At være et kirkeligt og diakonalt mødested med omsorg og nærvær for mennesker med forskellig etnisk, kulturel og religiøs baggrund, hvor kirken kan bidrage til, at vi får et større kendskab til og fælles forståelse for hinanden. At støtte og hjælpe mennesker, der har interesse for kristendom. At bidrage til, at flygtninge og indvandrere får en øget forståelse og tilknytning til det danske samfund (herunder forbedrer deres danskkundskaber).

Internationale aftner.

Ca hver anden måned torsdag eller fredag fra kl. 17 - 19.30. Vi mødes på tværs af religion og kultur  - med rødder i bl.a. Syrien, Iran, Polen, Ukraine, Eritrea og Danmark. Der er fælles aktiviteter og hyggeligt samvær, en kort gudstjeneste og så slutter vi af med fællesspisning. Mere Info : Se hjemmesiden www.vejenkirke.dk eller følg med på Facebooksiden.


Ungeklubben

Fra januar starter Vejen Kirke en ungdomsklub op i sognegården. Unge i alderen 13 - 21 mødes hver fredag aften kl. 18.00 - 21.00 i et alkoholfrit og åbent fællesskab med plads til forskelligheder  - både kulturelle og religiøse. Der vil være spille- og filmaftner, temaaftner og ture ud af huset. Det koster 10 kr at deltage pr aften.


B: Egely -  - Multi-kulti-haver.

1) Etablering af multi-kulti-haver på Egely (i samarbejde med kommunens integrationsafd. og Det Danske Haveselskab). Kommunen stiller højbede og jord til rådighed og haveselskabet redskaber, planter og frø. Ideen er, at danskere og flygtninge, ved at mødes omkring glæden ved at dyrke jorden, kan etablere venskaber og netværk. Vi mødes i havesæsonen. Kontakt Mette Bjelskou (2012-1823) for mere info.


Hvis man er ny i Danmark og har brug for at tale om sin livssituation eller søger et fællesskab, kan man kontakte diakonimedarbejder Mette Bjelskou.


Mette K. Bjelskou

Diakonimedarbejder

v. Vejen og Holsted kirker.

Nørregade 96

6600 Vejen

Tlf: 2012 1823

Mail: diakoni.vejenholsted@gmail.com
OM OS


Vi har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Vi arbejder med det Tværkulturelle i hele Ribe sitft og ønsker du/I hjælp til opstart af et Tværkulturelt arbejde er du/I velkommen til at kontakte os.


God fornøjelse med det Tværkulturelle arbejde.

KONTAKT HOVEDKONTORET


Kvaglund Kirke Esbjerg

Kvaglundparken 18

6705 Esbjerg Ø


T.  +45 2947 1909

E.  info@ftc-ribestift.dk

W. www.ftc-ribestift.dk

Copyright 2012 - 2016 FTC, Ribestift All rights reserved