2017

Vi har haft to praktikanter fra Sydvestjyllands Efterskole som har skrevet en artikel om det at være indvandre i Danmark. Artiklen indeholder erfaringer fra en indvandre som er blevet interviewet. Navne er ændret i artiklen for at beskytte personer.

2016

Daniel Ettrup Larsen har i MF-bladet udegivet en artikel om flygninge i folkekirken. Er fortæller han om fælleskabet og hvordan kirken fornyes. Du kan læse artiklen i MF-bladet på teologi.dk. Her finder du også mange andre spændende artikler og fortællinger.

FTC har været udsendt på Familiekanalen for 2. gang. Her fortæller Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, Misghina Abrehe og Haile Goitom om FTC.

Få fortællingen om hvad FTC er og hvordan 2 nydanskere oplever at være med til aktiviteter. Hør dem også fortælle om Kontaktfamilier og Sommerlejr.

2015

TVSYD har været med på en af vores Tværkulturelle Sommelejre. Her fortæller de om hvad man laver og hvilken forskel det gør for dem som er med på lejrene. Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen fortæller til sidst om hvorfor Folkekirken arrangerer disse lejre.

Vilslev og Hunderup Pastrat har udgivet et kirkeblad med en artikel om FTC. Her fortæller Poul Martin om oplevelser og erfaringer i FTC.

I 2015 startede der en stor flygtninge strøm som har sat gang i mange medier. På folkekirken.dk er der en artikel som fortælle om forskellige tilbud til flygtninge som folkekirken står for og her er FTC også nævnt.

Mandeklubben har i 2015 vundet aktivitetsprisen. Der har været en artikkel om dette i udfordringen Haile Poul Martin og Misghina.

På Frystuphave Efterskole havde en flok elever et skole projekt hvor de skulle udarbejde et interview og i den forbindelse har de lavet et med Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen om FTC.

2014

I Ribe stiftsnyt er der udgivet en artikel af Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen. Artiklen omhandler migrantmenigheder og fortæller om ansvaret som FTC har i og hvad fremtiden vil bringe.

OM OS

 

Vi har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Vi arbejder med det Tværkulturelle i hele Ribe sitft og ønsker du/I hjælp til opstart af et Tværkulturelt arbejde er du/I velkommen til at kontakte os.

 

God fornøjelse med det Tværkulturelle arbejde.

KONTAKT HOVEDKONTORET

 

Kvaglund Kirke Esbjerg

Kvaglundparken 18

6705 Esbjerg Ø

 

T. +45 2947 1909

E. info@ftc-ribestift.dk

W. www.ftc-ribestift.dk

Copyright 2012 - 2016 FTC, Ribestift All rights reserved